Twój partner na rynku nieruchomości

kariera2.jpg
Infolinia: 0 501 602 801 | we speak:
zgłoś nieruchomość

Zmiany w przepisach regulujących prawo użytkowania wieczystego

26 sierpnia 2011 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia. Zmiany dotyczą m.in. sposobu aktualizacji rocznych opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ich płatności w przypadku ich podwyższenia. Aktualizacja będzie możliwa nie częściej niż raz na trzy lata, jeśli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. [więcej]

2011-09-01 12:22:26

Nieskuteczne uniki dłużnika w sprawie gruntu

Ani ustanowienie hipoteki przymusowej, ani przekształcenie prawa do gruntu z użytkowania wieczystego we własność nie wyklucza stosowania do nieruchomości skargi Paulińskiej. Uniemożliwia to natomiast posiadanie zwykłej hipoteki. To sedno czwartkowego wyroku Sądu Najwyższego. [więcej]

2011-08-30 08:25:26

Zbywca zachowuje legitymację bierną

Zdarza się, że właściciel nieruchomości pomimo zawarcia umowy przedwstępnej z określoną osobą sprzedaje nieruchomość komu innemu i to nawet w trakcie trwania postępowania sądowego, w którym uprawniony z umowy przedwstępnej dochodzi już od właściciela nieruchomości zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. [więcej]

2011-08-30 08:24:47

Czy i w przypadku jakich inwestycji zgłoszenie zastąpi pozwolenie na budowę?

Ministerstwo Infrastruktury planuje zmiany w prawie budowlanym. Dotyczyć miałyby one m.in. ograniczenia ilości inwestycji budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej. Zastąpić miałoby je zgłoszenie rozpoczęcia inwestycji. Brak sprzeciwu w ciągu 30 dni ze strony urzędu oznaczałoby zgodę na rozpoczęcie robót budowlanych. [więcej]

2011-08-29 19:40:35

Wzrost maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku o 4,2%

Jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 roku wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 104,2. A to oznacza że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w 2012 roku o 4,2% może wzrosnąć podatek od nieruchomości. [więcej]

2011-08-29 19:39:16

Raport z rynku nieruchomości - sierpień 2011

Miniony pierwszy miesiąc wakacji pokazał coroczne, cykliczne spowolnienie spowodowane okresem urlopowym. Jak przewidywaliśmy, średnie ceny ofertowe odnotowały spadek, który wyniósł dokładnie 1,6% w stosunku do miesiąca poprzedniego. [więcej]

2011-08-27 00:11:24

1 2 3 4 5 6 ... 29

jrobin.net projektowanie stron internetowych