Twój partner na rynku nieruchomości

kariera2.jpg
Infolinia: 0 501 602 801 | we speak:
zgłoś nieruchomość

Duże zainteresowanie podatników zwrotem części VAT za materiały budowlane

Osoby fizyczne, które zakupiły materiały budowlane – których stawka VAT wzrosła po 30 kwietnia 2004 roku z 7% do 22%, a począwszy od 1 stycznia 2011 roku do 23% – na budowę bądź remont nieruchomości mogą ubiegać się o zwrot części podatku od towarów i usług. [więcej]

2011-09-08 20:46:12

Ustalenie podatku od nieruchomości: ważna jest ewidencja, a nie deklaracja

Klasyfikacja budynków decyduje o tym, jakie stawki podatku od nieruchomości mają zastosowanie, m.in. niższe dla mieszkalnych lub wyższe dla tzw. budynków pozostałych. Rodzi to często spory z organami podatkowymi. [więcej]

2011-09-06 00:24:11

W przyszłym roku wzrosną górne stawki podatków lokalnych

Minister finansów ustalił górne stawki podatków i opłat, których gminy nie będą mogły przekroczyć podczas ustalania poziomu danin na swoim terenie. [więcej]

2011-09-06 00:20:20

Ustawa o rachunku powierniczym dla developerów została przyjęta przez Sejm

Sejm niemal jednogłośnie przyjął ustawę mającą chronić klientów deweloperów. Zgod­nie z ustawą wpłaty klientów mają trafiać na kontrolowany przez bank rachunek powierniczy, z którego deweloper mógłby brać pieniądze w miarę postępu robót. [więcej]

2011-09-06 00:18:13

Ulga meldunkowa, gdy w sprzedanej nieruchomości zameldowany był tylko jeden ze współmałżonków

Czy ulga meldunkowa przysługuje obojgu małżonkom, w przypadku gdy tylko jedno z nich było zameldowane co najmniej 12 miesięcy w nieruchomości sprzedanej przed upływem 5 lat od nabycia? Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 30 sierpnia 2011 roku orzeczeniu uznał, że w opisanym przypadku zwolnieniem z podatku objęci są obydwoje małżonkowie. [więcej]

2011-09-05 21:09:32

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

31 sierpnia 2011 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniająca ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawę-Kodeks postępowania cywilnego. Zmiany w przepisach podyktowane były koniecznością ich dostosowania do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 roku (sygn. akt S 2/08). [więcej]

2011-09-05 21:06:40

1 2 3 4 5 ... 29

jrobin.net projektowanie stron internetowych