Twój partner na rynku nieruchomości

kariera2.jpg
Infolinia: 0 501 602 801 | we speak:
zgłoś nieruchomość

Nowe zasady opodatkowania najmu nieruchomości - ryczałt ewidencjonowany

Zgodnie z prawem to podatnik wybiera w zasadzie, czy rozliczać najem w ramach działalności gospodarczej, czy też w ramach przychodów z najmu prywatnego. Interpretacje urzędów skarbowych bywają jednak odmienne. Co faktycznie decyduje o kwalifikacji prawno-podatkowej przychodów z wynajmu? Stopień zorganizowania? Stałość dochodu? Urząd? A może podatnik?

Działalność czy prywatnie

Przy omawianiu tego problemu bardzo często powoływana jest definicja pozarolniczej działalności gospodarczej PIT, w której mowa jest o działalności prowadzonej "we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły". Z całą pewnością wiele przypadków wynajmu spełnia te warunki, szczególnie w sytuacji, gdy przedmiot najmu jest przeznaczony do wynajmu na stałe, czy też gdy wynajem nie jest długoletni, lecz trwa dni, tygodnie, czasem miesiąc-dwa.

Ten właśnie argument często wykorzystywany jest do przekonania o konieczności założenia własnej firmy działającej w zakresie najmu. Nic bardziej mylnego. Dalsza część definicji brzmi: "we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9" - czyli również do przychodów z najmu,

Zatem najważniejsze jest, że dany przychód nie jest zaliczany do przychodów z najmu (jako odrębnego źródła przychodów), a dopiero potem - czy występuje odpowiednie zorganizowanie i stałość przychodów, która pozwala z kolei na zaliczenie przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W czym zatem tkwi różnica pomiędzy tymi źródłami przychodu?

Przede wszystkim podatnik może sam zaliczyć składniki majątkowe, np. wynajmowane nieruchomości czy ruchomości, do majątku związanego z pozarolniczą działalnością gospodarczą. W takim wypadku automatycznie przychody z najmu będą przychodami z działalności gospodarczej. Z tego też powodu co do zasady decyduje sam podatnik. Może on amortyzować wynajmowane przedmiotu w ramach działalności gospodarczej albo prywatnie, jest to jego autonomiczna decyzja.

Z drugiej strony podatnicy wynajmujący lokale często na krótsze okresy świadczą nie tylko usługi najmu, dzierżawy czy usługi o podobnym charakterze. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. A co, jeśli w skład usług najmu wchodzą i inne czynności?

Można wynająć mieszkanie na 1 dzień i może to być najem prywatny. Można tak robić przez rok i będzie to najem prywatny. Można wynająć mieszkanie i wyposażenie i będzie to najem prywatny. Jeżeli jednak wynajmiemy mieszkanie i zapewnimy dodatkowe "atrakcje" - dostęp do recepcji, dostęp do restauracji (nawet płatnej oddzielnie), sprzątanie, środki higieny (mydło, ręczniki itp.) - to przestaniemy mieć do czynienia z usługą wynajmu, a zacznie to być usługa typowo hotelarska, nie mieszcząca się w kodeksowej definicji najmu czy dzierżawy, nie będą już tego umową podobnego rodzaju. Tego rodzaju kompleksowa usługa będzie zatem należeć do innego źródła przychodu:


Nie liczy się zatem jak, ale co świadczymy, zawierając umowę określaną formalnie jako umowa najmu.


2010-03-30, 10:54:24 | Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 | Wróć

jrobin.net projektowanie stron internetowych