Twój partner na rynku nieruchomości

kariera2.jpg
Infolinia: 0 501 602 801 | we speak:
zgłoś nieruchomość

Trzy możliwe opcje podatku należnego przy sprzedaży nieruchomości

Poniżej przedstawiamy opcje opodatkowania przychodów związanych ze sprzedażą nieruchomości w 2009 rroku, które mogą spotkać potencjalnego sprzedającego właściciela. Aktualnie zawiłość przepisów jest jest na wysokim poziomie, bowiem możliwe są różne sposoby odprowadzania podatku. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, kiedy weszliśmy w posiadanie sprzedawanego teraz domu, mieszkania czy działki budowlanej.

Podatek 10 proc. ze zwolnieniem

dotyczy nieruchomości nabytych przed końcem 2006 roku

W tym przypadku stawka podatku wynosi 10% od przychodu. Czyli w praktyce od wszystkich pieniędzy uzyskanych z ceny sprzedaży nieruchomości. Podatek płaci się w ciągu 14 dni od dnia dokonania sprzedaży. Istnieje jednak możliwość uzyskania zwolnienia od podatku. Aby skorzystać ze zwolnienia, uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczyć jednak trzeba na inny cel mieszkaniowy, np. na zakup innego mieszkania (także na rynku wtórnym), budowę domu czy też remont i przebudowę własnego domu bądź mieszkania. Podatnik ma na to dwa lata, lecz co jest bardzo ważne o zamiarze przeznaczenia pieniędzy ze sprzedaży na inny cel mieszkaniowy musi bewzględnie poinformować fiskusa. W ustawie podatkowej napisano, że ma na to 14 dni od dokonania zbycia przedmiotowej nieruchomości.

Przed laty fiskus często uzależniał prawo podatnika do zwolnienia od podatku ze sprzedaży nieruchomości od dotrzymania tego terminu, stąd jeśli oświadczenie, o tym, że pieniądze uzyskane z takiej transakcji zostaną w ciągu dwóch lat wydane na inny cel mieszkaniowy, zostało złożone później niż 14 dni od sprzedaży nieruchomości, urząd skarbowy odmawiał zwolnienia. Na szczęście w 2002 r. w piśmie do izb, urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej Ministerstwo Finansów przyznało, że "niezłożenie oświadczenia w terminie 14 dni od daty sprzedaży nie wyłącza możliwości zwolnienia uzyskanego przychodu z podatku, jeżeli podatnik w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. (a to wspomniany już wcześniej termin dwóch lat) wyda uzyskane pieniądze na cele określone w tym przepisie". Dalej czytamy "oświadczenie (...) nie stanowi przesłanki koniecznej do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia". Liczy się zatem cel wydatkowania pieniędzy, czyli na cel mieszkaniowy w wymaganym ustawowo terminie dwóch lat. Choć oczywiście oświadczenie lepiej złożyć w wymaganym terminie, żeby być w zgodzie z przepisami.

W swoim piśmie Ministerstwo Finansów "skrystalizowało" też inne sprawy, które wcześniej budziły duże kontrowersje. Resort dopuścił więc możliwość objęcia zwolnieniem przychodów ze sprzedaży nieruchomości uzyskanych już po zakupie innej nieruchomości. Chodzi tutaj o przypadek, gdy podatnik najpierw kupił nieruchomość (np. za pieniądze z kredytu), a dopiero po tym sfinalizował sprzedaż nieruchomości, którą dotąd posiadał. Fiskus przyznał, że przychód ze sprzedaży takiej nieruchomości może być objęty zwolnieniem, pod warunkiem że wcześniej zawarta zostanie umowa (np. przedwstępna) w sprawie sprzedaży owej nieruchomości. Potem finalizacja sprzedaży musi być jeszcze potwierdzona aktem notarialnym.

Resort finansów stwierdził również, iż celem mieszkaniowym, na który można przekazać pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, zyskując przy tym zwolnienie od 10-proc. podatku, jest spłata z tych pieniędzy kredytu lub pożyczki zaciągniętej na cele mieszkaniowe. Nawet wtedy, gdy ów kredyt czy pożyczka zostały zaciągnięte jeszcze przed uzyskaniem przychodów ze sprzedaży nieruchomości. Wcześniej zdarzało się, iż urzędy skarbowe nie dopuszczały takiej możliwości.

2009-02-18, 21:00:38 | Strona 1 Strona 2 Strona 3 | Wróć

jrobin.net projektowanie stron internetowych