Twój partner na rynku nieruchomości

kariera2.jpg
Infolinia: 0 501 602 801 | we speak:
zgłoś nieruchomość

merso.pl :: Twój partner na rynku nieruchomości

Nasze biuro zajmuje się kompleksową obsługą podczas przebiegu transakcji sprzedaży, wynajmu oraz zakupu nieruchomości. Jesteśmy z Państwem podczas całego procesu zmierzającego do sprzedaży nieruchomości, pomagamy w poszukiwaniu wymarzonej nieruchomości, negocjowania ceny, warunków, aż do momentu podpisania ostatecznej umowy sprzedaży. Profesjonalni, doświadczeni oraz licencjonowani pośrednicy naszego biura świadczą rzetelnie usługi, zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów oraz w zgodzie ze standardami zawodowymi.

Nasza praca to przede wszystkim pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polegające na zawodowym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umów:
  • nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości
  • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  • najmu lub dzierżawy nieruchomości.
Przy wykonywaniu tych czynności, nasi pośrednicy stosują przepisy prawa i standardy zawodowe, kierują się zasadami etyki zawodowej, jak również kierują się zasadami interesu osób, na których rzecz wykonują te czynności, a nadto stale doskonalą swoje kwalifikacje.

Nasze biuro preferuje współpracę na podstawie umów pośrednictwa zawartych "na wyłączność". Oznacza to, iż nieruchomości, których oferty pozyskujemy na takich właśnie warunkach współpracy, obsługiwane są tylko i wyłącznie przez nasze biuro. Dzięki takiemu modelowi współpracy przepływ informacji pomiędzy właścicielem nieruchomości, biurem pośrednictwa, a osobami zainteresowanymi ofertą jest najkrótszy, a osoba prowadząca ofertę nieruchomości ma pełną wiedzę na temat zainteresowania ofertą przez rynek.
jrobin.net projektowanie stron internetowych